Składka na Radę Rodziców

Składka na Radę Rodziców wynosi 25 zł. miesięcznie.
W przypadku uiszczenia kwoty za cały rok szkolny do końca grudnia obowiązuje zniżka w wysokości 10%.
Wpłat można dokonywać na konto 23 9297 0005 0462 9487 2040 0001.

Opłata za wypożyczenie instrumentu wynosi 20 zł. miesięcznie.
Wpłat można dokonywać tylko na konto 27 1010 1010 0100 0913 9130 0000.