Decyzją rządu placówki oświatowe
będą zamknięte do 10 kwietnia

Stan epidemii w Polsce.
Wstrzymanie lekcji do świąt Wielkanocnych

Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne

Podstawa prawna
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – art. 30b
Rozporządzenie​ MEN​ – nowelizacja​_–​_COViD-19​_(art​_30b)

Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – art. 30c
Rozporządzenie​ MEN​ COViD-19​_art​_30c


Drodzy Państwo!

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną, proszę o przestrzeganie zaleceń władz państwowych i zachowanie koniecznych środków ostrożności. Ten czas to nie czas ferii, to okres kwarantanny narodowej. Proszę o spędzanie go w domu i nieorganizowanie spotkań towarzyskich. Zachęcajmy dzieci i młodzież do ćwiczenia na instrumencie i utrwalania wiedzy ogólnomuzycznej w domu.

Materiały dla uczniów do samodzielnej pracy w domu


O dalszych decyzjach będę informować Państwa na bieżąco.
Bardzo proszę o obserwowanie strony internetowej naszej szkoły i śledzenie komunikatów w mediach.

W ważnych sprawach proszę kontaktować się
mailowo lub telefonicznie
na numery telefonów:
609 386 580 oraz 661 971 105

Dyrektor Szkoły Muzycznej w Żyrardowie
Wiesława Bińkowska–Chuda

INFORMACJA Nr 1

Drodzy Rodzice

W związku z epidemią koronawirusa, nie ma  możliwości stacjonarnego realizowania nauki w szkole muzycznej w Żyrardowie. Proszę o dołożenie starań i zorganizowanie Państwa dzieciom jak najlepszych możliwości do zdalnego nauczania muzyki w warunkach domowych. Proszę o stałe zapoznawanie się ze stroną internetową szkoły, na której będą zamieszczane materiały i wskazówki do samodzielnej pracy. Nie chcemy, żeby nasi uczniowie w związku z tą trudną sytuacją narobili sobie zaległości i przestali ćwiczyć na instrumencie. Liczymy na Państwa współpracę. Bądźmy w kontakcie.

pozdrawiam

DYREKTOR SZKOŁY
Wiesława Bińkowska – Chuda

INFORMACJA Nr 2

Drodzy Państwo, Nauczyciele, Uczniowie i Rodzice.

Zgodnie z zaleceniami Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej, podjęłam decyzję o wprowadzeniu w naszej szkole kształcenia na odległość. Nasi nauczyciele będą kontaktowali się z Państwem telefonicznie i mailowo. Instrumentaliści, przy użyciu dostępnych komunikatorów są gotowi przeprowadzać zdalne, indywidualne lekcje. Nauczyciele teorii będą zamieszczać na stronie internetowej szkoły materiały do samodzielnego przygotowania. Proszę o współpracę i zrozumienie. Jednocześnie, uczulam Państwa na konieczność zachowania zasad bezpieczeństwa w sieci, chroniąc tym samym nasze dzieci przed niebezpiecznymi sytuacjami i wpływem osób niepożądanych.  Proszę również o przestrzeganie zasad higieny pracy uczniów i nauczycieli. Zajęcia powinny odbywać się o stosownej porze, przy zachowaniu niezbędnych przerw na odpoczynek.

pozdrawiam

DYREKTOR SZKOŁY
Wiesława Bińkowska – Chuda

Ważna informacja dla nauczycieli

ZARZĄDZENIE DYREKTORA PSM I i II st. w Żyrardowie

W związku z Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządzam, aby zajęcia lekcyjne realizowane przez nauczycieli z wykorzystaniem metod i technik na odległość od dnia 26 marca 2020 r. były dokumentowane przez nauczycieli : data, ilość i sposób przeprowadzonych lekcji. Proszę o przekazywanie tych danych do czwartku każdego tygodnia do kierowników sekcji ( W piątek Szkoła przekazuje te dane do wizytatora CEA).

DYREKTOR
Wiesława Bińkowska-Chuda