KOMUNIKAT

      W związku z wytycznymi Centrum Edukacji Artystycznej zamieszczonymi w dn. 13 stycznia 2021 r. na stronie internetowej, informuję Państwa o zasadach funkcjonowania szkoły w najbliższym czasie.

      Nauczyciele instrumentu głównego pracujący z uczniami szkoły muzycznej pierwszego i drugiego stopnia mają możliwość pracy stacjonarnej na terenie szkoły, po uzgodnieniu tego z uczniami i ich Rodzicami. Ci z Państwa, którzy chcą  pracować zdalnie, nadal mogą w ten sposób realizować swoje zajęcia.

      Stacjonarne zajęcia teoretyczne w szkole muzycznej pierwszego stopnia będą uruchamiane stopniowo po uzgodnieniu z nauczycielami, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb uczniów klas najmłodszych oraz programowo najwyższych. Nauczyciele teoretycy, uczący w klasie dyplomowej szkoły muzycznej drugiego stopnia mogą realizować zajęcia w sposób stacjonarny, po uzgodnieniu tego z uczniami i ich Rodzicami.

      Bardzo proszę o informacje mailowe na adres szkoły od Państwa Nauczycieli o przyjętej przez każdego indywidualnej formie dalszej pracy dydaktycznej z uczniami w terminie do 16 stycznia 2021 r.

  DYREKTOR SZKOŁY
mgr Wiesława Bińkowska – Chuda

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie separator-czarny.png

Szanowni Państwo,

przypominamy, że lekcje stacjonarne mogą odbywać się WYŁĄCZNIE za jednogłośną zgodą ucznia i jego rodziców oraz nauczyciela.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie separator-czarny.png

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,

W związku z powrotem uczniów do nauczania informujemy, że w PSM I i II st. im. I.J. Paderewskiego w Żyrardowie zostaną utrzymane dotychczasowe zasady funkcjonowania szkoły, czyli realizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość . Będzie też możliwość wprowadzenia stacjonarnego sposobu realizacji zajęć indywidualnych, w przypadku gdy dane zajęcia nie mogą być realizowane w sposób zdalny. Zajęcia stacjonarne powinny przede wszystkim uwzględniać potrzeby uczniów klas najmłodszych oraz klas programowo najwyższych.


                                                                                                                            Wicedyrektor
                                                                                                                  Iwona Bednarska

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie separator-czarny.png

Gratulacje!

Uczeń Pana Profesora Sebastiana Raja – Grzegorz Witkowski (kl. V szk. II st.) zdobył tytuł Laureata II nagrody w kategorii open ( I i III nagrody nie przyznano) na VI Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym On-line

Uczeń Pana Profesora Sebastiana Raja – Grzegorz Witkowski (kl. V szk. II st.) zdobył tytuł Laureata na XXVIII Międzynarodowym Festiwalu Chopinowskim na Mazowszu w Sochaczewie (5-18 grudnia 2020r.)

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie separator-czarny.png

PODZIĘKOWANIE

Szanowni Państwo,

         Pragnę serdecznie podziękować   wszystkim, którzy włączyli się w obchody Jubileuszu 75-lecia naszej Szkoły.  Ze względu na trwającą epidemię – koncerty zostały przeniesione na późniejszy termin.

       Dziękuję   tym, którzy wsparli nas przy oprawie jubileuszowej Mszy św. 22 listopada, w szczególności naszym uczniom i nauczycielom, pracownikom i rodzicom, którzy nam pomagali.

      Dziękuję również wszystkim, którzy swoją obecnością na Mszy św. dali szczególny wyraz swojej wdzięczności za wieloletnią działalność PSM w Żyrardowie.

      Uroczystość, którą mieliśmy okazję świętować, wpisuje się w wieloletnią tradycję obchodów kolejnych rocznic Szkoły, których trwałą częścią był zawsze koncert i Msza św.  celebrowana z udziałem mieszkańców i władz miasta.

Już teraz zapraszam na planowane na wiosnę koncerty z okazji Jubileuszu Szkoły.

                                                                                      Dyrektor 
Wiesława Bińkowska

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie separator-czarny.png


Kontakt

Dyrektor szkoły Wiesława Bińkowska – Chuda  tel. 725 30 60 40
Sekretariat
tel. 725 30 60 50
tel. 725 30 60 70

O kontakt prosimy w dniach od poniedziałku do piątku – w godz. 9:00 – 16:00

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie separator-czarny.png


KOMUNIKAT DYREKTORA

Na podstawie obowiązujących przepisów prawa ( DZ.U. z 2020 r. poz. 1960, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 5 listopada 2020 r.) od dnia 9 do 29 listopada b.r.  wprowadzam zdalne nauczanie ze wszystkich przedmiotów artystycznych w szkole muzycznej pierwszego i drugiego stopnia. Gdy dane zajęcia nie będą mogły być realizowane w sposób zdalny, zgodnie z par 2b ust 4. ustalę inny sposób realizowania tych zajęć. Rozporządzenie umożliwia również uczniom klasy szóstej szkoły muzycznej drugiego stopnia zorganizowanie konsultacji z nauczycielami przedmiotów,                z których uczniowie przystępują do egzaminu dyplomowego.

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Wiesława Bińkowska – Chuda

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie separator-czarny.png

Żyrardów 27.10.2020

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

W związku z Rozporządzeniem MEN z dnia 23 października 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od dnia 26 października 2020 do dnia 8 listopada 2020 w naszej szkole wszystkie zajęcia będą realizowane w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W przypadku, gdy dane zajęcia nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, Dyrektor szkoły, w indywidualnych przypadkach, podejmie decyzję o innym sposobie realizowania tych zajęć.

PODSTAWA PRAWNA

(Rozp. MEN z dn. 23 października 2020)

par. 2b a)1.1)

„ w przypadku szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne –zajęcia edukacyjne są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust.3, lub w inny sposób, o którym mowa w ust.4 (Rozporządzenia MEN      z dn. 12 sierpnia 2020) ”

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Wiesława Bińkowska – Chuda

                                    

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie separator-czarny.png

Ogłoszenie

Sekretariat pracuje zdalnie. Kontakt e-mailowy z sekretariatem: psm.zyrardow@gmail.com

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie separator-czarny.png

Uwaga!

Uczniowie, którzy nie odebrali jeszcze dostępów do MS Teams, proszeni są o kontakt mailowy z Sekretariatem na adres:
psm.zyrardow@gmail.com

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie separator-czarny.png

ZARZĄDZENIE DYREKTORA  NR 23/2020 Z DNIA 19 X 2020 r.

W związku z najnowszymi wytycznymi CEA z dn. 16 X 2020r. (Komunikat CEA w sprawie planowanych zmian w pracy szkół artystycznych w kontekście ogłoszonych przez Rząd obostrzeń związanych z epidemią COVID-19) zarządza się co następuje:

od dn. 16 X b.r. pilnie wdrażamy nauczanie hybrydowe w odniesieniu do przedmiotów realizowanych zbiorowo: wszystkie grupy powyżej 8 osób dzielimy na dwie mniejsze podgrupy (grupy do 8 osób pracują bez zmian) i prowadzimy akcję informującą uczniów o zmianach.

Nauczanie hybrydowe zajęć zbiorowych startuje od środy 21 X b.r.

Chór – próby głosowe, orkiestra – próby sekcyjne.

Lekcje gry na poszczególnych instrumentach prowadzone są stacjonarnie bez zmian.

Wszelkie wątpliwości i pytania prosimy kierować do kierowników sekcji i do Dyrekcji.

UWAGA! Zalecenia mogą ulegać dalszym zmianom w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej i nowych wytycznych CEA. Prosimy o śledzenie zmian na bieżąco.

                                     Dyrektor Szkoły
Wiesława Bińkowska-Chuda

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie separator-czarny.png

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

w roku szk. 2020/2021

22.12.2020

02.01.2021

26.03.2021

20-21.05.2021

04.06.2021

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie separator-czarny.png

Dyrektor szkoły Muzycznej w Żyrardowie
bardzo dziękuje

Panu Przemysławowi Ładowskiemu

za przekazanie szkole cennych zasobów nutowych
– wielu pokoleń Ładowskich.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie separator-czarny.png

GODZINY DYŻURÓW DYREKCJI SZKOŁY

PONIEDZIAŁEK       17.30 – 18.30          WIESŁAWA BIŃKOWSKA-CHUDA

ŚRODA                      15.30 – 16.30          IZABELA KWAŚNY

PIĄTEK                      16.45 – 17.45          IWONA BEDNARSKA

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie separator-czarny.png

Pierwsze spotkanie z nauczycielami w roku szkolnym 2020-2021

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie separator-czarny.png

Procedury sanitarne

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie separator-czarny.png

FILIA SZKOŁY – godz. 16:30
W BUDYNKU SZKOŁY W KASKACH